Świadectwo energetyczne – kluczowy dokument przy zakupie nieruchomości - Poradnik

Określa ono jakie są straty energii w budynku oraz jakie są potencjalne koszty związane z jego eksploatacją Jest to więc kluczowy dokument, który może mieć wpływ na decyzję dotyczącą zakupu czy wynajmu nieruchomości

świadectwo energetyczne

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne jest dokumentem, który informuje o zużyciu energii oraz o efektywności energetycznej danej nieruchomości. Określa ono jakie są straty energii w budynku oraz jakie są potencjalne koszty związane z jego eksploatacją. Jest to więc kluczowy dokument, który może mieć wpływ na decyzję dotyczącą zakupu czy wynajmu nieruchomości.

Dlaczego jest ważne przy zakupie nieruchomości?

Świadectwo energetyczne dostarcza informacji o efektywności energetycznej nieruchomości, co jest istotne zarówno dla środowiska, jak i dla portfela właściciela. Wskazuje ono na to, jakie inwestycje będą konieczne w celu poprawy efektywności energetycznej budynku, co może wpłynąć na koszty jego eksploatacji. Dzięki temu możliwe jest świadome podejmowanie decyzji dotyczących zakupu nieruchomości z uwzględnieniem aspektów ekologicznych i ekonomicznych.

Jak uzyskać świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne może być wydane jedynie przez uprawnionego audytora energetycznego, który przeprowadzi odpowiednie badania i obliczenia dotyczące zużycia energii w nieruchomości. W celu uzyskania świadectwa należy skontaktować się z odpowiednią firmą, która specjalizuje się w wydawaniu takich dokumentów. Przed zakupem nieruchomości warto zwrócić uwagę na to, czy jest ono dostępne i czy informacje w nim zawarte są zgodne z oczekiwaniami.